TECHNOLÓGIA INFRAŽIARIČOV.

Platné je obecné pravidlo udávajúce, že s rstúcou teplotou ifržiariča rstie aj sálavý výkon. Nesmieme však zabudnúť na ďalši parameter priamo súvisiacia a to plocha vykurovacieho prvku. Vysokoteplotná trubica s malou plochou teda nemusí vysálať viac tepla ako veľkoplošný žiarič ktorý má nižšiu teplotu. Použitie vyšších či nižších teplôt len určuje pre akú oblasť sú infražiariče určené.

Prečo sú teda rozdiely v teplote vykurovacích prvkov?

Jednotlivé oblasti použitia inražiaričov pžadujú rozdieevlnoti infražiričov. Ifražiriče sa rozdeľujú pdľa typu vkuovcihoprvku pdľaohoaú aj oecharaktrisické vlasnoti. S rastúcov teltou ratie aintnzita tepla, ale zároveň u quartzových, halogenových a karbonových infražiričov vzniká vedľajšisveené sektrum a vyššia itnzita zpraida znmná nutnosť umiesneniaďlod ľudí abysaosihol požovýkonfort.

"Univerzálne riešenie pre všetky typy použitia neexistuje a preto máme v ponuke široké spektrum typov infražiaričov"

Infražiače sa vyrábajú zpravidla v týchto typoch a parametroch:

Zpravidla sú v rozmedzí 720nm až 1 nm. Rozdeujú sa na:

quartzovy_zaric_infraky_cz

Krátkovlnné (NIR)

– 900 nm až 1400 nm, tieto infražiariče produkujú aj svetelné spektrum a dosahujú teploty nad 1800°C a to až do 2700°C. Vyznačujú sa vysokým prienikom tepla do hĺbky tela.

karbonovy_zaric_infraky_cz

Stednevlnné (CIR)

– 1400 nm až 3000 nm, dosahujú teplotu okolo 1000°C

keramicke_infrazarice_infraky

Dlhovlnné (LIR)

– nad 3000-10 000 nm. Keramické a hliníkové infražiariče.

Základné rozdelenie infražiaričov podľa typu vykurovacieho prvku:

  Quartzová trubice s wolframovým vláknem Halogenová trubice s karbonovým vláknem Halogenová trubice s thungstenovým vláknem Keramický topný prvek Hliníkový eloxovaný profil
Intenzita tepla velmi vysoká vysoká vysoká střední nižší
Teplota zářiče 2700 – 1800 °C vysoká 800-600°C 400-900°C 400-200 °C
Světelné spektrum velmi intenzivní intenzivní intenzivní žádné žádné
Vlnová délka 0,9-1,4 um 2,2-2,7 um 2,7-3,2 um 2,5-4,3 um 4,3-6,1 um
Čas natopení na 70% teploty 1 s 10 s 30 s 1 min 3 min
Čas natopení na 100% teploty 2 s 20 s 60 s 2 min 7 min

Příklady použití jednotlivých typů infrazářičů podle technologie topné trubice:

1) pro koupelnu kde potřebujete okamžité teplo a intenzivní na menší ploše, jsou vhodné krátkovlnné quartzové infrazářiče.

2) Pro terasy a předzahrádky kde jsou infrazářiče v provozu déle se více hodí halogenové trubice pokud vám nevadí světelné spektrum nebo pro náročnější zákazníky požadující infrazářič bez světelného spektra se více hodí keramické nebo hliníkové topné prvky které umožňují instalaci zářičů do menší vzdálenoti od osob. Zpravidla se u teras používají i infrazářiče s dálkovým ovládáním.

3) Pro průmyslové použití v halách a skladech s vysokými stropy jsou vhodnější infrazářiče s nejvyšší možnou teplotou aby byla zachována požadovaná intenzita tepla i z velké vzdálenosti. Nejčastěji se používají quartzové trubice.

 


1)  krátkovlnné (NIR) – 900 nm až 1400 nm, dosahují teplot kolem 2500°C, quartzové trubice

Quartzové trubice

Tyto typy infrazářičů se již označují jako tzv. Quartzové zářiče. Vyznačují se extrémně kompaktními rozměry o délce těles do cca 50 cm. Nejčastěji se pro quartzové infrazářiče používají quartzové trubice Philips a GE. Konstrukce trubice je výdledkem mnoha let vývoje. Uprostřed je wolframové vlákno (spirála) ohřáté až na 2700 °C, což odpovídá vyzařovacímu maximu kolem 1 mikrometru.

Kolem je čirá trubice z křemenného skla, která zcela propouští blízké infračervené záření.

Trubice obsahuje plynný halogen jod nebo brom který je důležitý pro zachování velmi vysoké životnosti (až 7000 hodin) a sklo je stále transparentní a v průběhu používání je účinnost konstantně nejvyšší.

Přídavek plynného halogenu do vnitřní náplně způsobí, že odpařovaný wolfram reaguje s ním a vytváří halogenid wolframu, který je nad 300 °C plynný a nemůže tedy kondenzovat na vnitřní stěně křemenné trubice.

quartzova_trubice_slouhovlnny_infrazaric

Při vysoké teplotě těsně kolem wolframového vlákna se halogenid rozkládá zpět na halogen a částice wolframu, které se usazují zpět na wolframové vlákno.

Toto zdokonalení zajišťuje dlouhou životnost zářičů bez ubývání jejich zářivosti (pro porovnání – podobně provedené zářiče ekvivalentní slunečnímu světlu, kde je tento mechanismus již neúčinný, po 1000 hodinách ztrácí svítivost). Na povrchu Philips trubic HeLeN (patentováno) je tenká zlatá vrstva, která změní velkou část viditelného světla na infrazáření.

Tyto infrazářiče produkují také světelnou část spektra a vyznačují se vysokým průnikem tepla do hloubky těla.

Trubice Philips používá převážná většina výrobců pro výrobu svých infrazářičů.

Pro efektivní přenos tepla do požadovaného prostoru jsou za trubicí infrazářiče odrazivé plechy/zrcadla, které odráží veškerou tepelnou energii směrem dopředu před infrazářič. Tvar odrazivého zrcadla určuje směrovou charakteristiku infrazářiče = jakou plochu a s jakou intenzitou z dané vzdálenosti osálá. Infrazářič tak lze buď zaměřit na menší plochu s větší intenzitou a nebo obráceně zvětšit plochu osálání a snížit intenzitu. Výkon trubice je při stejném příkonu téměř totožný. Rozdíly jsou například u trubic LOW GRARE které mají snížený podíl světelného spektra a tím pádem vyšší sálavý výkon v jednotkách procent.quartzova_trubice_infraky_infrazarice_cz
 

Odrazivá zrcadla jsou zpravidla nastavena na menší úhel sálánímaximálně do 90° (ohřejí menší plochu než eliptické středněteplotní infrazářiče) a proto také dosahují vyšších hustot sálavého výkonu na 1 m2 osálané plochy což je vhodné zejména pro prostory kde musíme osoby ohřát s vyšší intenzitou. Abychom zabránili známému efektu horké hlavy a studených nohou, který vzniká zpravidla nevhodným umístěním zářičů v blízkosti hlavy osob.

Quartzové (2200 - 2700 °C)

Quartzové infrazářiče jsou univerzálním typem zářiče, vhodným zejména pro rychlé a krátkodobé použití v prostorách kde nevadí vyšší intenzita světla a kde je menší riziko poškození skleněné trubice. Vysoký podíl vysálaného výkonu předurčuje použití ve venkovních nebo nekrytých prostorách a zpravidla úzké zaměření tepla na plochu se vužívá pro lokální ohřevy osob. Naopak méně vhodné jsou pro bytové účely.

Okamžité teplo v řádech sekund. Světelené spekrum je velmi intenzivní
Velmi intenzivní teplo Teplo zaměřeno na menší plochu
Nízká hmotnost Po vypnutí teplo ihned mizí
Nejnižší podíl ohřevu vzduchu Vhodné spíše pro exteriérové použití
Minimální rozměry Možnost mechanického poškození trubice
Úzké zaměření plochy sálání    
Vhodné pro:
Koupelny, terasy, garáže, haly, sklady, výstaviště, ohřev lokálních pracovišť, zemědělské objekty, kostely, venkovní prodejní plochy,

 

Infražiariče vysokoteplotné

Produkt Vaša cena  
Infražiarič   209,00 €
Ecosun TH10   175,00 €
Ecosun TH15   205,00 €
Ochranná mriežka pre ECOSUN TH 10   57,00 €
Ochranná mriežka pre ECOSUN TH 15   60,00 €
Skupinový záves 2TH   39,00 €
Skupinový záves pre TH3   45,00 €