Žiadosť o cenovú kalkuláciu.

 

Na správnu funkčnosť infrakúrenia majú vplyv rôzne faktory, ako zloženie stien, použitá izolácia, typ okien, veľkosť vykurovanej plochy a výška stropov. Kalkulácia má orientačný charakter v pripade ďalšieho záujmu je samozrejmosťou osobná návšteva nehnutelnosti kde sa po obhliadke posúdi jej spravnosť poprípade sa prepracuje do finálnej podoby. Zo skúsenosti vieme, že pokial boli poskytnuté správne údaje rozdiel medzi prvotnou a konečnou kalkuláciou je minimálny.

Na vypracovanie cenovej kalkulácie prosím vyplňte priložený formulár a my vám v krátkej dobe vypracujeme nezáväznú cenovú kalkuláciu konkrétne pre vás. Poskytnuté osobné údaje budú slúžiť výlučne na vypracovanie kalkulácie a bude s nimi narábané v zmysle Zákona o ochrane osobných údajov.


Neche sa mi vypisovať formulár - zavolajte mi.

Žiadosť o vypracovanie cenovej ponuky vykurovania.