F-BOARD 6

F-BOARD 6
Kód produktu: AD1048
Cena bez DPH: 11,67 €
Cena s DPH: 14,00 €

Rozmer izolačnej dosky 0,6 x 1,20

 Objemová hmotnosť: 36 kg/m3, súčiniteľ tepelnej vodivosti: 0,033 W/mK. Prehriatie dlažby s vykurovacou rohožou môže pri štandardnej skladbe (podkladový betón, tepelná izolácia 6cm, betónová doska 5cm, rohož Ecofloor, lepiaci tmel, dlažba) trvať ca 45 - 60 min. Pri podlahách bez tepelnej izolácie (kúpeľne v panelových domoch) môže tento ohrev trvať ešte dlhšie. Ak je podlahové vykurovanie prevádzkované len ako komfortné vyhrievanie podlahy v krátkych intervaloch (napr. cca 1 hod. ráno a večer), doporučujeme aplikovať izoláciu F-Board a významne tak skrátiť dobu ohrevu podlahy. Technický list vo formáte PDF. Postup: Savé podklady (betón) napenetrujeme, flexibilným tmelom prilepíme izoláciu F-Board. Po vytvrdnutí (cca 24 hodín) kladieme vykurovací prvok Ecofloor a zarovnáme flexibilným tmelom (dbáme na dokonalé obopnutie vykurovacieho vodiča tmelom). Po zatvrdnutí lepíme dlažbu. Výška skladby (vrátane dlažby) 2,5-3cm.